Asociația pentru Educație Antreprenorială este o organizație non-profit creată de absolvenții programului Fulbright-RAF cu scopul de a dezvolta educația antreprenorială în România.

Ne propunem să atingem acest scop prin:

  • introducerea educației antreprenoriale în sistemul de învățământ;
  • dezvoltarea de materiale educaționale (precum si nu numai: suport de curs, cărți, ghiduri de bune practici, studii de caz) necesare pentru predarea antreprenorialului;
  • crearea de legături între mediul politic-administrativ, mediul educațional și mediul de afaceri cu scopul de a stimula inițiativa antreprenorială și a dezvolta sectorul educației antreprenoriale în România;
  • dezvoltarea si promovarea de politici care să faciliteze implementarea educației antreprenoriale în România;
  • promovarea necesității introducerii educației antreprenoriale ca mijloc de dezvoltare al societății;
  • activități de strângere de fonduri și acordarea de burse și sprijin financiar celor implicați în activități antreprenorial-educative.
  • crearea unui mediu care să permită și să încurajeze finanțarea inițiativelor antreprenoriale prin varii instrumente de finanțare posibile cum ar fi: rețele de investitori providențiali, fonduri de capital/risc, fonduri europene, fonduri guvernamentale, etc.
  • întărirea colaborării cu alte organizații care sprijină antreprenorialul în România;
  • dezvoltarea de produse si instrumente antreprenoriale.